• ბათუმი, ბაგრატიონის ქ #109
  • 0422 22 11 22

მომსახურება

ანჯამის ძირის ამოჭრა

დახერხვა ვერტიკალურ (თურქულ) დანადგარზე “BALA”

რუტერით მომსახურება (ჭრა, ფრეზვა, გრავირება)

სატრანსპორტო მომსახურება

დაწიბოება თურქულ დანადგარზე “TURANLAR”

დახერხვა ჰორიზონტალურ (იტალიურ) დანადგარზე “BIESSE”

ცირკულარული ხერხის ლესვა

დაწიბოება იტალიურ დანადგარზე “BIESSE”

ოვალის დალენტვა

სამზარეულოს ზედაპირის დაწიბოება